Ubuntu 16.04 için Asterisk Kurulumu

Merhaba,

Asterisk temelli bir çok sürüm bulabilirsiniz ama bu yazıda Ubuntu üzerine nasıl Asterisk versiyon 14, DAHDI, LIBPRI ve PJSIP driver ını kurmayı göstereceğim.

Bir sonraki yazıda ise PJSIP ve genel Dial Plan yazımına detaylı bakacağız.

Ubuntu 16.04 sürümü çünkü LTS( Long Term Support).

DAHDI ve LIBPRI ise PCI kartların Asterisk ile kullanılmasını sağlayan driver lar.

PJSIP ise çok uzun süredir kullanılan Chan SIP driver in yerine v.11 dan sonra SIP protokolü ile ekstra özellikler ve performans artışı getirilmiştir.

 

Ubuntu 16.04 son sürümünü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

https://www.ubuntu.com/download/server

 

Ubuntu kurulumu yapıldıktan sonra

1- Gerekliliklerin kurulması.

 

sudo apt-get install -y build-essential wget libssl-dev libncurses5-dev libnewt-dev libxml2-dev linux-headers-$(uname -r) libsqlite3-dev uuid-dev git subversion openssl pkg-config libjansson-dev

2- Kaynak dosyaların indirilmesi ve açılması

cd /usr/src

wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-14-current.tar.gz

wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz

wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz

 

tar -zxvf asterisk-14-current.tar.gz

tar -zxvf dahdi-linux-complete-current.tar.gz

tar -zxvf libpri-current.tar.gz

 

3- DAHDI ve LIBPRI derlenmesi.

cd dahdi-linux-complete-2.11.1+2.11.1

make

make install

make config

 

cd libpri-1.6.0

make

 

4- PJSIP indirilmesi ve derlenmesi.

cd asterisk-14.6.0

git clone git://github.com/asterisk/pjproject pjproject

cd pjproject

./configure –prefix=/usr –enable-shared –disable-sound –disable-resample –disable-video –disable-opencore-amr CFLAGS=’-O2 -DNDEBUG’

make dep

make && make install

cd ..

 

5- MP3 Desteğinin indirilmesi.

 ./contrib/scripts/get_mp3_source.sh

./contrib/scripts/install_prereq install

 

6- Asterisk in derlenmesi.

 ./configure && make menuselect && make && make install

make config

sudo /etc/init.d/asterisk start

sudo asterisk -rvvv

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *